Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Portál Dalje.com vám umožňuje používať služby a obsah vášho portálu podľa nižšie uvedených podmienok. Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetok obsah a služby spoločnosti Dalje.com

Využitie portálu Dalje.com a všetkých jeho častí, je to, že používatelia sú oboznámení s týmito podmienkami a všetky riziká vyplývajúce z použitia tejto webovej stránky a prijímam používať obsah a platformu týchto webových stránok iba pre osobnú potrebu a na vlastné nebezpečenstvo.

PODMIENKY POUŽITIA

AUTORSKÉ PRÁVA

Portál Dalje.com pozostáva z vlastného obsahu, obsahu spravodajských agentúr, honorárnych spolupracovníkov, obchodných alebo mediálnych partnerov a inzerentov. Obsah môže publikovať registrovaní užívatelia portálového klubu Dalje.com.

Používateľov a autorov, ktorí publikujú obsah na Dalje.com portál umožňuje Tomislav Galovič ako vlastník portálu (značka, CMS, doména, obsah), neobmedzené práva na publikovanie a distribúciu tohto materiálu (textové, zvukové a obrazové materiály, databázy a programovacie kód), ak nebolo dohodnuté inak s majiteľmi autorských práv. Neoprávnené použitie akejkoľvek časti portálu, bez súhlasu vlastníka autorských práv, a preto je považovaný za porušenie autorských práv Dalje.com portál a je predmetom trestného stíhania.

OBSAH A SLUŽBY

Združenie Javno ako vydavateľ portálu Dalje.com v dobrej viere a zámeru zabezpečuje používanie obsahu portálu Dalje.com. Všetci návštevníci majú právo používať obsah bezplatne, pokiaľ neporušujú podmienky používania.

Spoločnosť Dalje.com si vyhradzuje právo zmeniť a ukončiť akýkoľvek obsah alebo služby na portáli bez predchádzajúceho upozornenia. Okrem vlastného obsahu na portáli Dalje.com sa nachádza aj obsah inzerenta a odkazy na iné stránky.

Využívate celý obsah portálu na vlastné riziko a spoločnosť Dalje.com nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené použitím.

Obchodný vzťah medzi návštevníkmi a inzerentmi na a z portálu Dalje.com je len otázkou obchodnej dohody medzi návštevníkmi a inzerentmi. Spoločnosť Dalje.com nie je zodpovedná za žiadne škody spôsobené jej inzerciou na jej portáli.

SÚKROMIA UŽÍVATEĽOV

Dalje.com rešpektuje súkromie svojich užívateľov a návštevníkov portálu. Údaje z procesu registrácie a iných používateľských údajov nebudú sprístupnené tretej strane spoločnosťou Dalje.com. Používateľské údaje nebudú k dispozícii tretej strane, pokiaľ takáto povinnosť nie je upravená zákonom.

Spoločnosť Dalje.com môže v súlade so zákonom zhromažďovať špecifické informácie o zákazníkoch získané počas používania portálu (výhradne údaje o počítačových údajoch a poskytovateľoch internetových služieb). Tieto údaje z Dalje.com sa majú použiť na ďalšie rozšírenie portálu a jeho obsahu a jeho prispôsobenie publiku, ktorá ho navštevuje.

Spoločnosť Dalje.com má na portáli aj reklamné priestory Google, ktoré môžu získať aj informácie o používateľoch portálu na webových stránkach reklamného kódu a tiež o účely zlepšenia reklamného obsahu. Spoločnosť Google zhromažďuje tieto údaje pri zhromažďovaní takýchto údajov Pravidlá ochrany osobných údajov .

Spoločnosť Dalje.com sa zaväzuje chrániť súkromie používateľov portálu okrem prípadov vážneho porušenia portálu Dalje.com alebo nelegálnej aktivity používateľov.

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA

Používatelia portálu Dalje.com sú prísne zakázaní:

- publikovanie, odosielanie a výmena obsahu, ktorý porušuje existujúce chorvátske a / alebo medzinárodné zákony, obsah ktorý je urážlivý, vulgárny, ohrozujúci, rasistický alebo šovinistický.

- publikovanie, odosielanie a výmena informácií, ktoré návštevník vie alebo predpokladá, sú nepravdivé a ktorých používanie by mohlo poškodiť iných používateľov

- falošné zastúpenie alebo zastupovanie v mene inej právnickej alebo fyzickej osoby

- vedomé publikovanie, odosielanie a výmena obsahu obsahujúceho vírusy alebo podobné počítačové súbory alebo programy určené na zničenie alebo obmedzenie prevádzky akéhokoľvek počítačového softvéru a / alebo hardvéru a telekomunikačného zariadenia

- zhromažďovanie, ukladanie a zverejňovanie osobných informácií iných návštevníkov portálu a používateľov

REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽA

Prihlásením sa do portálového klubu Dalje.com získajú používatelia určité práva, ktoré nemajú na stránkach klubu iných návštevníkov portálu. Člen klubu sa môže stať návštevníkom, ktorý prejde registračným procesom.

Užívateľ sa môže zaregistrovať v klube len s jeho skutočným menom a priezviskom. Výnimky z týchto pravidiel môžu schváliť iba riaditelia, správcovia webu alebo editor portálu.

Pre všetok uverejnený obsah pod určitým používateľským menom je zodpovedný iba používateľ, ktorý ho používa.

Spoločnosť Dalje.com si vyhradzuje právo ukončiť alebo zamietnuť prístup k účtu a / alebo k jednému alebo viacerým službám, pre ktoré je užívateľ registrovaný bez predchádzajúceho upozornenia a / alebo vysvetlenia.

Spoločnosť Dalje.com nie je zodpovedná za škody spôsobené zrušením používateľského účtu a / alebo jednej alebo viacerých služieb, pre ktoré je užívateľ registrovaný.

ZMENY PODMIENOK POUŽITIA

Spoločnosť Dalje.com si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky používania a nezodpovedá za možné dôsledky takýchto zmien. Tieto zmeny nadobúdajú účinnosť publikovaním na týchto webových stránkach.