V súlade s mestským výnosom o podmienkach a spôsobe chovu spoločenských zvierat a spôsobe nakladania s opustenými a stratenými zvieratami sú majitelia psov a mačiek, ktoré neboli sterilizované, povinní nahlásiť ich na registráciu v obecnom správnom orgáne zodpovednom za ochranu zvierat, ktorý vydala kancelária Záhreb pre poľnohospodárstvo a lesníctvo ,

Mestský úrad pre poľnohospodárstvo a lesníctvo tiež urobil on-line prihlášku na oficiálnych stránkach mesta Záhreb s cieľom uľahčiť vlastníkom neesterifikovaných zvierat predkladanie: https://www.zagreb.hr/upis-u-evidenciju-vlasnika-pasa-i-macaka/138637

Odkaz na prihlásenie je na domovskej stránke mesta https://www.zagreb.hr/ ONLINE SLUŽBA PRE OBČANOV - ODOSLAŤ V REGISTRÁCII FILMOV PASA A CUP