Izraelská vlajka

Z celkového počtu voličov 184 židovskej národnosti zapísaných do zoznamu voličov v Záhrebe hlasovali voliči 33, tj 17,93%, o ktorých hlasovali voliči 33, tj 17,93%, podľa hlasovacích lístkov.

Platné zoznamy boli 33 alebo 100,00%. Neplatné hlasovacie lístky 0 alebo 0,00%.

Sanja Zoričić Tabaković a jej zástupca Dina Šosberger Stampalija boli jediní kandidáti a vzali všetky hlasy. Keďže neexistovala skutočná voľba, odpoveď z takmer 18 percenta je viac ako dobrá. Možno preto, že Židia, ako aj Poliaci a Rusi, ktorí dosiahli najvyššiu úroveň vylúčenia v týchto menšinových voľbách v Záhrebe, mali len ženy.