Ukrajinská vlajka

Z celkového počtu voličov 308 ukrajinskej národnosti zapísaných do zoznamu voličov v Záhrebe hlasovali voliči 58, tj 18,83%, pričom hlasovali voliči 58, tj 18,83%, podľa hlasovacích lístkov.

Platné zoznamy boli 57 alebo 98,28%. Neplatné hlasovacie lístky 1 alebo 1,72%.
VIKTOR FILIMA a jeho zástupca MARIJA MELEŠKO vyhrali 41 hlas, Slavko Burda a jeho zástupca Natalija Pavičić 16, takže Ukrajinci budú reprezentovať Filima a Meleško.