Ruská vlajka

Voliči 300 ruskej národnostnej menšiny zapísanej do zoznamu voličov v Záhrebe, voliči 107, tj 35,67%, sa pripojili k hlasovaniu, o ktorých hlasovali voliči 107, tj 35,67% podľa hlasovacích lístkov.

Platné zoznamy boli 107 alebo 100,00%. Neplatné hlasovacie lístky 0 alebo 0,00%.

Rusi, podobne ako Poliaci, si vybrali medzi ženami, ale bitka nebola taká neistá. Galina Kovačević a jej zástupca Anna Mišar získali dvakrát toľko hlasov ako ich konkurenti: Svetlane Marinov a jej poslanci Irine Miron Blažine. Kovačević a Mišar dostali hlas 72 a hlasovali Marinov a Blažina 35.