Vlajka Ruska v Chorvátsku - ruská vlajka

Voliči 128 rumunskej národnostnej menšiny zapísaní do zoznamu voličov v Záhrebe hlasovali voliči 21, tj 16,41%, pričom hlasovali voliči 21, tj 16,41%, podľa hlasovacích lístkov. Platné zoznamy boli 21 alebo 100,00%. Neplatné hlasovacie lístky 0 alebo 0,00%.

Jedinými kandidátmi na voľbu predstaviteľov rumunskej národnostnej menšiny v Záhrebe boli Mihajlo Timko a jeho zástupca Marija Blotnej. Dostali všetky hlasy.