Vlajka Poľska

Z celkového počtu voličov 123 poľskej národnostnej menšiny zapísaných do zoznamu voličov v Záhrebe hlasovali voliči 48, tj 39,02%, o ktorých hlasovali voliči 48, tj 39,02%, podľa hlasovacích lístkov. Platné zoznamy boli 48 alebo 100,00%. Neplatné hlasovacie lístky 0 alebo 0,00%.

Zo všetkých volieb v národnostných menšinách v Záhrebe to boli ďalekosiahle voľby a výstup bol veľký, najmä v porovnaní s vypuknutím iných národnostných menšín.

WALENTYNA LONČARIĆ a jej zástupca EWA MAJSTOROVIĆ a JOLANTA SYCHOWSKA KAVEDŽIJA a jej zástupca IZABELLA GLAVIĆ mali zrejme veľmi aktívnu kampaň, keď boli priťahovaní dokonca aj poľským 40OM. Lončarić a Majstorović porazili 27 hlasy, zatiaľ čo ich súperi vzali hlas 21.