Nemecká vlajka

Voliči 232 nemeckej národnostnej menšiny zapísanej do zoznamu voličov v Záhrebe, voliči 16, tj 6,90%, hlasovali, pričom voliči 16, tj 6,90%, hlasovali na hlasovacích lístkoch.

Platné zoznamy boli 15 alebo 93,75%. Neplatné hlasovacie lístky 1 alebo 6,25%.

Kandidát na voľbu zástupcu nemeckej národnostnej menšiny v Záhrebe nebol plný. Do volieb boli nominovaní len Jasminka Petter a jeho zástupca Konrad Puškarić, takže neboli bez väčšej neistoty a voľby.