Bulharská vlajka

Z celkového počtu voličov bulharskej národnosti 93 zapísaných do zoznamu voličov v Záhrebe hlasovali voliči 2, tj 2,15%, z ktorých hlasovali voliči 2, tj 2,15% podľa hlasovacích lístkov.

Platné zoznamy boli 2 alebo 100,00%. Neplatné hlasovacie lístky 0 alebo 0,00%.

Jeho zástupca PRVAN PRVANOV, RAŠKO IVANOV, sa tak svojím hlasom stal zástupcom bulharskej národnostnej menšiny v Záhrebe, pretože predpokladal, že hlasoval, keď už bežali.