Z celkového počtu voličov 31 rakúskej národnostnej menšiny zapísaných do zoznamu voličov v Záhrebe hlasovali voliči 3, tj 9,68%, o ktorých hlasovali voliči 3, tj 9,68%, podľa hlasovacích lístkov. Platné zoznamy boli 3 alebo 100,00%. Neplatné hlasovacie lístky 0 alebo 0,00%.

BRUNO BELJAK a jeho zástupca, NIVES BELJAK, boli jediní kandidáti, ktorí vyhrali víťazstvo s ľahkosťou, získali všetky tieto tri hlasy a budú reprezentovať rakúsku národnostnú menšinu v Záhrebe.