Slovenska zastava

Z celkového počtu voličov 1887 prihlásených do zoznamu voličov hlasovali voliči 111, tj 5,88%, z ktorých hlasovali 111 voliči, tj 5,88% podľa hlasovacích lístkov.

Platné zoznamy boli 110 alebo 99,10%. Neplatné hlasovacie lístky 1 alebo 0,90%.

Vo voľbách bolo nominovaných presne toľko kandidátov, koľko bolo zvolených do Slovinskej rady národnostných menšín v Záhrebe. Uvádzame ich mená:

1. LUKA HRIBAR

2. BORUT GULIČ

3. IRENA ŠONC
4. ALOJZ KRAMAR 5. IVAN KUNEJ

6. MIROSLAVA-MARIA BAHUN

7. STANKA HERAK
8. ANTON LAH
9. MARTINA OBLAK PEHNEC

10. DARKO ŠONC
11. HEDVIKA ĆERANIĆ
12. MARJAN DIRNBEK
13. POLONA JURINIĆ
14. ROLANDO NIKČEVIĆ
15. MATIJA GULIČ
16. OLGA TKALČEC
17. KATARINA FURJAN
18. SILVESTER KMETIĆ
19. MARJA CRNKOVIĆ
20. FRANC ROP
21. VASILIJA TOVARLOŽA
22. NADA GAJDAROV
23. MARIA ANA NEMEC
24. STANKICA NOVKOVIĆ
25. KATARINA-BOŽICA LATINČIĆ