HSLS Zagreb

Na 22. zasadnutie mestského zhromaždenia mesta Záhreb, ktoré sa konalo v 18. Apríl 2019. Väčšina z nich vzniesla návrh na predaj pozemku súkromnej spoločnosti s cieľom zjednotiť viac ako jednu časticu do jednej na účely výstavby minerálnych odpadov a recyklácie stavebného odpadu.

Je možné použiť tú istú časticu na inštaláciu drviča stavebného materiálu v mestskom sídle. Napriek opozícii občanov a miestnej samosprávy mesta Stenjevec, o ktorom sa opakovane informovalo v teréne, rozhodovali poslanci väčšinových strán na základe odporúčania starostu.

Týmto zákonom je vybudovaná železničná trať tiež legalizovaná na tých istých pozemkoch, ktoré sú predmetom predaja. Potreby zdravotného strediska, materskej školy a školy sú menej prioritné ako sklad nerastných surovín, ktorý zníži kvalitu života občanov v západnej časti mesta a ovplyvní ich zdravie.