Matea žije v Záhrebe sedem rokov, tu študoval žurnalistiku a teraz pracuje ako novinár v miestnej televízii v Záhrebe. Záhreb je potešený, chce tu zostať a zostať, pretože mesto je plné príležitostí, obsahu a zábavy, presne to, čo potrebuje.