Juliet a Orissa sú z Litvy. Rozhodli sa pre 30. narodeniny navštíviť všetky krajiny Európskej únie, a tak sa ocitli v Záhrebe. V skutočnosti navštevujú Slovinsko, pretože už boli v Chorvátsku, ale keď boli v susedstve, nebolo pre nich ťažké „prísť“ do Záhrebu, ktorý je vzdialený len dve hodiny od Ľubľany. Väčšinou sú tu milí, majú to radi.